V spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrovu v rámci operačného programu KaHR opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu bol realizovaný projekt „Modernizácia Penziónu Zet“, ktorého cieľom je rozšírenie portfólia ponúkaných ako aj zkvalitnenie už existujúcich služieb. Veríme, že sa nám podarí zvýšiť našu konkurencieschopnosť ale hlavne Vašu spokojnosť. 

 

Príjmateľ : Július Zbuška, Hniezdne 45

Miesto realizácie: Vyšné Ružbachy 1042

Opis:Zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa Júliusa Zbušku, investíciou do rekonštrukcie a modernizácie ubytovacieho zariadenia Penziónu Zet.

Výška poskytnutého príspevku: 99 732,53 Euro

Termín realizácie: 08/2015 – 12/2015

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR

Close Menu